Профорієнтація

Типи професій


 
Як вибрати професію?
У ситуації сумніву вибирайте ту професію, де Ваші здібності будуть максимально реалізовані, у цій діяльності Ви досягнете найбільшого успіху.
Другою умовою успіху є зовнішня активність. Дізнавайтеся, цікавтеся, з'ясовуйте, домагайтеся. Навколо нас існує світ, який відповість на всі питання. Джерелами інформації можуть бути: батьки, вчителі, друзі, знайомі, книги, журнали, довідники, Інтернет. Чим більше Ви знаєте про світ професій, тим ясніше уявляєте те з чого вибирати.
Професія – це вид трудової діяльності людини, що вимагає розвитку певного рівня спеціальних знань, умінь і навичок, яка служить джерелом доходів.
Професія об'єднує у собі групу споріднених спеціальностей (наприклад, професія «водій» містить в собі спеціальності: "водій автобуса", "водій тролейбуса" і т.д.). А також варто памятати, що директор школи- це посада, а професія в нього -  вчитель
Спеціальність – окрема галузь науки техніки майстерності чи мистецтва.
Спеціалізація – процес надбання спеціальних знань і навичок у будь-якій області.
Кваліфікація – рівень загальної і спеціальної професійної підготовки людини, ступінь розвитку професійних знань і навичок, ступінь і вид професійної навченості, необхідні для виконання конкретного виду роботи. Кваліфікація визначається, в першу чергу, присвоєними професіоналові розрядами.
Посада – трудові обов'язки людини, які вона повинна виконувати, займаючи певне положення в штатній структурі підприємства чи установи.
Об'єкт, предмет праці – те, на що спрямована ця праця.
Мета праці – основне призначення професії.
Завдання праці – способи і прийоми досягнення мети праці.
Засоби праці – це предмети матеріального світу, що забезпечують оптимальне виконання трудової діяльності; те, за допомогою чого здійснюється праця.
Результат праці – продукт виконаної праці.
Оплата праці – форма винагороди за працю.
Наприклад, об'єктом праці професії «вчитель» є учень, а предметом – знання учня;
метою праці – забезпечення процесу навчання згідно з необхідними нормативами; завданням праці – виступ перед класом, проведення контрольних, лабораторних , і т.д.;
засобами праці – клас, парти, стільці, дошка, підручники, відеоапаратура тощо; результатами праці – успішно складені учнями нормативи;
оплатою праці – заробітна плата, соціальні пільги;
вимогами до рівня освіти – вища педагогічна освіта, спеціалізація за предметом;
вимогами до професійно важливих якостей – працьовитість, любов до дітей, цілеспрямованість, товариськість, розвинені організаторські здібності, хороша пам'ять, увага, уява і т.д.
Такий комплексний опис професії називається професіограмою.
Класифікуючи професії за їх ознаками зручно вивчати світ професій. Наприклад, за затребуваністю можна виділити – затребувані і незатребувані професії;
за популярністю – популярні і непопулярні;
за заробітком – високооплачувані і невисокооплачувані;
за вимогами до освіти – такі, що вимагають початкової професійної, середньої професійної, або вищої професійної освіти і т.д.
Сьогодні існує безліч різних класифікацій професій. Наприклад, за предметом праці виділяються типи професій: людина-людина, людина-природа, людина-техніка, людина-знакова система, людина-художній образ; за засобами праці – відділи: ручної праці; машинно-ручної; автоматичних та автоматизованих систем, приладів, пристроїв, функціональних знарядь праці; простих мовно-голосових проявів тощо; за характером праці – класи: виконавські, творчі та керівні.
Як вибрати професію? Обираючи професію, Ви плануєте свій професійний шлях далеко вперед, тому важливо вивчати і історію професій. Світ дуже швидко змінюється, з появою нових потреб суспільства, з'являються нові технології, що народжують нові професії, на зміну одних приходять інші. Колись жодне підприємство не могло обійтися без машиніста друкарської машинки, поштових пересилань, телефонний зв'язок забезпечувався величезним штатом телефоністів, тепер на зміну приходять комп'ютери, мобільний зв'язок, Інтернет. Але також існують і "вічні" професії, які ніколи не втратять своєї актуальності (лікар, вчитель).
Цінуйте час – ще одна важлива порада. Зараз Ви вирішуєте питання вибору професії, а завтра вже буде необхідно вибирати вуз, а потім шукати роботу – життя так влаштоване, не можна втрачати ні хвилини. Будьте готові до розумного вибору.
 Основні кроки вибору професії
1. Складіть список професій, які Вам подобаються, Вам підходять.
2. Складіть список своїх вимог до професійного майбутнього.
3. Визначте важливість кожної вимоги.
4. Оцініть відповідність вимог професій до Ваших якостей.
5. Проаналізуйте, яка професія більше за інші підходить саме Вам.
6. Оцініть свій вибір з батьками, вчителями, друзями, фахівцями.
7. Визначте практичні кроки до успіху. 

Найкращі вузи України (зведений рейтинг 2020 р.)
1            Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
2            Київський національний університет імені Тараса Шевченка   
3            "Київський національний економічний   університет імені Вадима Гетьмана"
4            Національний університет "Києво-Могилянська академія"
4            Київський національний університет будівництва і архітектури          
5            Національний університет "Львівська політехніка"
5            Донецький національний технічний університет"          
ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів за економічними спеціальностями
1            Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2            "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
3            Національний університет "Києво-Могилянська академія"
4            Київський національний торговельно-економічний університет
5            Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів із правознавства
1            Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
2            Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3            Національний університет "Києво-Могилянська академія"
4            Одеська національна юридична академія
5            Львівський національний університет імені Івана Франка
ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів із інженерно-технічних напрямків
1            Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
2            "Донецький національний технічний університет"
3            Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
4            Національний гірничий університет
5            Національний університет "Львівська політехніка"
ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів за напрямком інформаційні технології
1            Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
2            Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3            Національний університет "Львівська політехніка"
4            Харківський національний університет радіоелектроніки
5            Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
ТОП-5 вузів за рівнем підготовки спеціалістів із архітектури/будівництва
1            Київський національний університет будівництва і архітектури
2            Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
3            Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
4            Одеська державна академія будівництва та архітектури
5            Національний університет "Львівська політехніка"Вищі учбові заклади України

Також можеш знайти інформацію про вузи на http://www. abiturient. in.ua.

https://hryoutest.in.ua портал Всеукраїнського проєкту  з профорієнтації та побудови кар'єри "Обери професію своєї мрії" за підтримки "Інституту модернізації змісту освіти" 
На даному сайті Ви зможете:
💭 зареєструватися, пройти тестування та отримати результати на свою електронну пошту 
💭 ознайомитися з цікавими та корисними відеороликами та пройти у форматі SCORM мультимедійні курси, щодо трендів ринку праці, можливостей працевлаштування в Україні, особливостей психологічних типів тощо
💭 переглянути онлайн-екскурсії на українські підприємства та організації
💭 ознайомитися із ТОП-100 професій, які доступні в Україні
💭 також зможете знайти багато цікавої та корисної інформаціїНемає коментарів:

Дописати коментар