Нормативно-правові документи


Перелік документів, які мають бути у робочому кабінеті  соціального педагога:

І. Нормативно-правові матеріали та документи, які мають бути у кабінеті психологічної служби:

1. Етичний кодекс соціального педагога..

2. Декларація прав людини.

3. Конвенція про права дитини.

ІІ. Закони України, постанови Кабміну

1. Конституція України.

2. Закон України «Про освіту» (від 23.05.91).

3. Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226).

4. Постанова Кабміну України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.97 за № 346).Кабінет психолога в системі освіти

7. Постанова Кабміну України про «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.01 за № 78).

5. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (від 11.01.05).

ІІІ. Накази Міністерства освіти і науки України

1. Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (від 02.07.09 за № 616).

2. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (від 20.08.93 за № 330).

3. Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (від 15.08.2000 за № 386).

4. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (від 19.10.01 за № 691).

5. Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (від 20.04.03 за № 330).

6. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і на­уки України з питання «Про стан і подальший розвиток пси­хологічної служби системи освіти України».

7. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти.

8. Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти.

9. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за № 1/9-70).

10.Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України (від 28.12.06 за № 864)

11.Про затвердження плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки" (від 11.09.2009 № 855)

12.Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту (від 10.09.2009 № 839)

13.Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі (від 11.09.2009 № 854)

IV. Листи Міністерства освіти і науки України

1. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за № 1/9-352).

2. Про зарахування стажу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).

3. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за № 1/9-701).

4. Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів (від 27.11.2000 за № 109).

5. Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (від 14.02.05 за № 1/9-64).

6. Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479).

7. Про статистичний звіт, нормативи часу на основні види робіт соціальних педагогів; річний та щоденний облік роботи практичних психологів і соціальних педагогів (від 05.03.08 за № 1/9-128).

8. Про нормативи чисельності практичних психологів та со­ціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479).

9. Про поширення категорій педагогічних працівників на педагогічне навантаження (від 07.10.07 за № 1/9-623).

10.Про розрахунок чисельності посад практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів селищ міського типу (від 07.10.07 за № 1/9-624).

11.Про розрахунок кількості ставок практичних психологів та соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах. (від 09.09.09 № 1/9 - 616).

12.Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (від 04.08.2009 р. № 1/9-515).

13.Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх (від 11.09.2009 № 1/9-632).

14.Про покращення методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби та ПМПК (№6 від 20.01.2009р).

V. Міжнародні, загальнодержавні та регіональні програми

1. Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

2. Загальнодержавна Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року №1026-VI.

3. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009року №41).

4. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242).

5. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410).

6. Державна програма підтримки сім’ї на період до 2016 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 244).

7. Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849).

8. Комплексна програма профілактики правопорушень (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1767).

9. Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).

10. Програма розвитку психологічної служби закладів освіти м. Кіровограда до 2017 року.

11. Програма «Репродуктивне здоров"я нації» на період до 2015 року.


Немає коментарів:

Дописати коментар